Μαθήματα – Σεμινάρια

Τα ενδιαφέροντά μας αφορούν γενικά την τέχνη και τις εκφράσεις της, αλλά ειδικότερα εστιάζονται στην κεραμική. Βλέπουμε το χώρο μας ως μια τεράστια πειραματική σκηνή που μέσα σε αυτήν αγγίζουμε με οικειότητα τη μοναδικότητα της τέχνης μας. Σε αυτή την κατεύθυνση υλοποιούνται είτε ημερήσια μαθήματα σε ετήσια βάση, είτε πολυήμερα σεμινάρια. Στην πρώτη περίπτωση, υλοποιούνται […]